سریال زندگی من

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

سلام....

خب راستش نبودنم هیچ دلیلی نداشت جز تنبلی مفرط 

۱‌. یادتونه تو این پست درباره دوست پسر عمم و خودش نوشتم خب دوباره زن پسر عمم بین من و پسر عمم دعوا انداخت و پسر عمم با تهدید سر این موضوع که ابروم تو کل شهر میبره کلی اذیتم کرد و منم تو روش واستادم یکم ولی چون خیلی بی همه چیز و بی شرف هست کلی اذیت شدم لعنت بهش 

۲. با علی رابطمون تموم شد جفتمون به این نتیجه رسیدیم باید رابطمون کم کنیم باهم و البته این هیچ وقت بهم نگفتیم ولی مشخص بود جفتمون از این موضوع راضی بودیم که داریم کمرنگ میشیم علنا انقدر سرد و کم شد که خود به خود تموم شد 

۳. میخوام روی ارشد و زبان تمرکز کنم 

۴. با حسام اشتی کردم خیلی دیگه خودش لوس کرد زنشم که یخمک 

۵. نمیدونم چرا پسری که سراغ دوستام میاد هم خوشگله هم خوشتیپ هم تحصیلات داره هم خانواده بعد اونی که سراغ ما میاد خز و داغون 

۶. ۳ کیلو کم کردم با رژیم 

۷. از این به بعد سعی میکنم هر روز بنویسم مراقب خودتون باشید