سریال زندگی من

سلام ....
دانشجوی رشته بیوتکنولوژی تو شهر مشهد هستم 
اسم وبلاگم گذاشتم سریال زندگی من چون صمیمی ترین دوستم اعتقاد داره زندگیم مثل سریال میمونه 
از اتفاق های زندگیم مینویسم....